top of page
Buffeljagsrivier school  badge.png

Aansoek tot Lidmaatskap

Thanks! Message sent.

Voorsien asseblief die volgende:

1. Persoonlike Inligting

Van

Volle Name

Bynaam

ID Nommer

Selnommer

Huisnommer

Werknommer

E-posadres

Posadres - Straat, Stad, Provinsie, Kode

Huisadres - Straat, Stad, Provinsie, Kode

2. U verhouding met die skool

Skolier vanaf

Skolier tot

Onderwyser vanaf

Onderwyser tot

3. Lidmaatskapfooie en betaling

Lidmaatskapfooie beloop tans R100 per jaar eenmalig betaalbaar aan die skool.

4. Internet Betalings

Verwysing                        OB + ID nommer

Bank                                ABSA Bank (Swellendam)

Takkode                           334-813

Rekeningnommer            922 9572 318

E-pos betalingsbewys na lsbuffeljagsrivier@gmail.com

bottom of page