top of page
Buffeljagsrivier school  badge.png

Tennis

Ons tennisbaan is nuut oorgedoen en leerlinge sal vanaf 2015 weer tennis as sport kan neem.

Laerskool Buffeljagsrivier, Laerskool Buffeljags
bottom of page